šťavnatka dvoubarvá – Hygrophorus persoonii Arnolds Hygrophoraceae Bojanovice, Znojemsko, smíšený les pod dubem, habrem a lískou na vápnité půdě, 22. 9. 2019

Vzácný mykorhizní partner listnáčů, např. dubů, habrů či lísek, roste v teplejších polohách pouze na vápnitých půdách a to jak na přirozených, tak na člověkem vytvořených stanovištích. Plodnice vytváří v pozdním létě a na podzim. Dobře poznatelná podle hnědého mramorování na bílém třeni, klobouk je za vlhka slizký, za sucha výrazně lesklý. Zaměnitelná za šťavnatku olivově bílou (Hygrophorus olivaceoalbus), která však roste na kyselých půdách pod jehličnany. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Jedlá, ale nesbírá se.