řasnatka vosková – Peziza vesiculosa Bull. Pezizaceae NP Podyjí, na půdě promísené s tlející štěpkou a dalšími rostlinnými zbytky na nitrofilním vlhčím otevřeném stanovišti, 1. 1. 2022

Celkem hojná řasnatka rostoucí s oblibou na výživných substrátech jako je kompost, hnůj, tlející sláma a jiné rostlinné či dřevní zbytky. Plodnice tvoří typicky ve větších či menších skupinách, někdy až téměř trsech, od jara do podzimu. Jedlá.