řasnatka vínová – Purpureodiscus subisabellinus (Le Gal) Van Vooren Pezizaceae střední Morava, fragment luhu v údolní nivě kolem mrtvého říčního ramene, tlející kmen topolu, 13. 6. 2023

Vzácněji se vyskytující druh roste na silně rozloženéma stále vlhkém dřevě listnáčů, hlavně vrb a topolů, ale někdy vyrůstá i na pilinách či na holé zemi a výjimečně i na spáleništích. Nejtypičtejšími stanovišti jsou břehy vodních toků a ploch a zejména lužní biotopy, vyskytuje se od nížin až po horské polohy. Fruktifikuje v nejteplejších měsících roku a většinou tvoří bohaté trsy a skupiny plodnic. Nejedlá.

Syn.: Peziza subisabellina (Le Gal) Donadini