řasnatka Saccardova – Peziza saccardoana Cooke Pezizaceae NP Podyjí, holá vápnitá půda pod dubem a habrem, 13. 6. 2020

Málo známý, snad vzácnější druh, ekologické nároky ani frekvence výskytu nejsou zatím příliš objasněny. Roste na holé půdě, jsou známy sběry z teplomilné doubravy, druh by se však měl vyskytovat také na spáleništích nebo ohořelém dřevě. Nejedlá.

Orth. var.: Peziza saccardiana Cooke