rezavec štětinatý – Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. Hymenochaetaceae Znojmo, intravilán, kmen odumírající jabloně, 17. 8. 2016

Nápadný a dosti hojný druh rostoucí paraziticky nebo saprotrofně na starších a oslabených, odumírajících a mrtvých kmenech a silnějších větvích listnáčů, nejčastěji jabloní, ořešáků nebo jasanů. Jednoleté plodnice, které vyrůstají většinou jednotlivě či v malých trsech, se tvoří obvykle v letních měsících, přetrvávají však až do příští sezóny. Nejedlý.