rážovka rybízová – Thyronectria berolinensis (Sacc.) Seaver Incertae sedis Znojmo, intravilán, mrtvá větvička rybízu, 2. 2. 2020

Málo známá, přitom však nejspíše nijak vzácná saprotrofní houba vázaná specificky na mrtvou kůru a větvičky rybízu či jeho kříženců. Shluky někdy až desítek plodnic se objevují většinou na podzim nebo i v průběhu mírnější zimy, vzácněji i jindy během roku. Určení lze snadno potvrdit mikroskopií spor, které jsou několikrát podélně i příčně přehrádkované (muriformní). Nejedlá.

Syn.: Pleonectria berolinensis Sacc.

Zdroj:
HIROOKA Y., ROSSMAN A.Y., SAMUELS G.J., LECHAT C.& CHAVERRI P. (2012): A monograph of Allantonectria, Nectria, and Pleonectria (Nectriaceae, Hypocreales, Ascomycota) and their pycnidial, sporodochial, and synnematous anamorphs. – Studies in Mycology 71(1): 1–210.