rosolovka průsvitná – Tremella encephala Pers. Tremellaceae NP Podyjí, plodnice Stereum sanguinolentum na kmenu borovice, 9. 3. 2016

Dosti hojný druh vyskytující se celoročně, parazituje na zbujelém pletivu starých plodnic pevníku krvavějícího, který roste na mrtvém dřevě jehličnanů. Nejedlá.