rezavec pokožkový – Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst. Hymenochaetaceae NP Podyjí, tlející pahýl dubu ceru na okraji světlého listnatého lesa, 17. 9. 2020

Zřídkavý choroš tvořící jednoleté plodnice roste jako parazit nebo saprotrof na oslabených či odumřelých kmenech nebo v jejich dutinách a na silnějších větvích listnáčů, typicky buků, ale i dubů, javorů nebo lip. Tvoří střechovitě nad sebou uspořádané plodnice, které se vyznačují chlupatým až hrubě štětinatým povrchem a stříbřitě lesklým ústím pórů podobně jako je tomu u rezavce lesknavého (Inonotus radiatus). Nejedlý.