ronivka podhorská – Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer Marasmiaceae NP Podyjí, tlející větev pod bukem ve smíšeném lese, 18. 5. 2019

Roste nehojně, zato často ve skupinách, na tlejících větvích, větvičkách a zbytcích dřeva listnáčů, převážně buků, zanořených v opadu. Obývá zejména zachovalejší porosty pralesního typu, suťové lesy nebo staré bučiny. Plodnice tvoří od pozdního jara do podzimu. Nejedlá.