řasnatka olivově hnědá – Phylloscypha phyllogena (Cooke) Van Vooren Pezizaceae NP Podyjí, tlející kmen břízy, 9. 5. 2018

Vřeckovýtrusá houba rostoucí roztroušeně až vzácně na humózní půdě, v detritu nebo na silně zetlelém dřevě listnáčů. Vyrůstá jednotlivě i v trsech či ve skupinách v pozdním jaru a začátkem léta. Nejedlá.

Basionym: Peziza phyllogena Cooke