řasnatka měnlivá – Peziza varia (Hedw.) Alb. & Schwein. Pezizaceae Hluboké Mašůvky, Znojemsko, doubrava u cesty, 4. 6. 2016

Dosti hojná houba vyrůstá od jara do podzimu na tlejícím dřevě listnáčů, méně jehličnanů, na dřevních zbytcích, ale i na holé půdě, v lesích, typicky podél cest a pěšin, v nelesních i silně synatropních biotopech, např. na vlhkém zdivu nebo papíru. Dnes široce pojímaný druh zahrnující také dříve odlišovanou řasnatku krátkonohou (Peziza micropus Pers.), ř. zední (P. cerea Sowerby) a ř. zprohýbanou (P. repanda Pers.). Nejedlá.

Zdroj:

HANSEN K., LAESSØE T. & PFISTER D.H.(2002) : Phylogenetic diversity in the core group of Peziza inferred from ITS sequences and morphology. Mycological Research 106(8): 879-902.