řasnatka modromléčná – Peziza saniosa Schrad. ex J.F. Gmel. Pezizaceae NP Podyjí, smíšený les na humózní vápnité půdě, 15. 6. 2018

Vzácný druh řasnatky roste na holé půdě či v mechu pod listnáči od časného léta do podzimu. Preferuje těžší vápnité půdy a vlhčí místa. Plodnice po poranění roní modrý latex. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Nejedlá.