řasnatka modravá – Malvipezia howsei (Roze & Boud.) Van Vooren Pezizaceae NP Podyjí, na humózní vápnité, mírně eutrofizované půdě v teplém smíšeném, převážně listnatém lese pod lípou a ořešákem černým, 5. 9. 2021

Dosti vzácná a nepříliš známá řasnatka rostoucí na bohatších vápnitých půdách pod listnáči, někdy v blízkosti zetlelých zbytků dřeva. Fruktifikuje v létě a na podzim většinou v malých rozvolněných skupinách. Bývá zaměňována či častěji synonymizována s řasnatkou Malvipezia (Peziza) emileia – otázka, zda se skutečně jedná o dva samostatné druhy, není prozatím uspokojivě vysvětlena. Nejedlá.

Basionym: Peziza howsei Roze & Boud.

Zdroje:

MEDARDI G., LOBUGLIO K.F., PFISTER D.H. & LANTIERI A. (2014): Morphological and molecular study of Peziza emileia and P. howsei, two distinct taxa. – Mycological Progress 13: 1227–1234.

VAN VOOREN N. (2020): Reinstatement of old taxa and publication of new genera for naming some lineages of the Pezizaceae (Ascomycota). – Ascomycete.org, 12(4): 179–192.