řasnatka mokřadní – Legaliana limnaea (Maas Geest.) Van Vooren Pezizaceae Bojanovice, Znojemsko, na podmáčeném břehu rybníka pod habrem, dubem a vrbou, 12. 8. 2023

Nehojná řasnatka osídlující podmáčenou či periodicky zaplavovanou půdu a bahno promísené s tlejícími zbytky vegetace na okrajích a březích rybníků i vodních toků, obvykle pod vrbami nebo olšemi, ale i jinými dřevinami. Vyrůstá většinou v trsech a větších skupinách. Makroskopicky se podobá hojnější řasnatce hnědé, odlišuje se však stanovištěm výskytu a jinou ornamentikou výtrusů. Nejedlá.

Basionym: Peziza limnaea Maas Geest.