řasnatka lesní – Peziza arvernensis Boud. Pezizaceae NP Podyjí, okolo tlejícího kmene buku, 7. 5. 2018

Hojný druh rostoucí jednotlivě i ve velkých shlucích od jara, kdy roste nejvíc, až do podzimu na tlejícím dřevě listnáčů, zejména buků, habrů a dubů, na kmenech a okolo nich. Zřejmě jedlá, ale nesbírá se.