rozpuklec hruškovitý – Phallogaster saccatus Morgan Hysterangiaceae NP Podyjí, smíšený listnatý les, v humózní vápnité půdě, 14. 6. 2018; průřez plodnicí

Velmi vzácný druh roste od dubna do září, častěji v jarních měsících, ve všech typech lesů i na ruderálních místech, v křovinách, na skládkách dřeva i na rumištích. Vyhledává humózní vápnité půdy a místa s trouchnivějícím dřevem či rostlinnými zbytky. Je příbuzný s hadovkou smrdutou, a tvoří stejně jako ona silně páchnoucí teřich. Nejedlý.