řasnatka hnědofialová – Geoscypha ampelina (Gillet) Van Vooren & Dougoud Pezizaceae NP Podyjí, tlející kmen lípy ležící v korytu potoka, 8. 5. 2020

Velmi vzácná řasnatka vyrůstající na silně trouchnivém dřevě listnáčů, někdy i na spáleništích či na vlhké humózní půdě. Nalézána bývá v nižších i vyšších polohách v listnatých i jehličnatých lesích a snad upřednostňuje bazické substráty. Její ekologické nároky ani míra rozšíření v České republice však dosud nejsou dostatečně objasněny. Jedlost neznámá.

Syn.: Peziza ampelina Pass.