řasnatka hrbolkatá – Elaiopezia polaripapulata (J. Moravec) Van Vooren Pezizaceae NP Podyjí, silně zetlelý kmen listnáče (habru?) částečně ponořený v korytě potoka, 8. 5. 2019

Velmi vzácná, ale také nepříliš nápadná řasnatka, která preferuje zastíněná vlhká stanoviště v těsné blízkosti vodotečí a/nebo silně promáčený dřevní substrát na bazických půdách. Lokality, na kterých byla v roce 2010 poprvé sbírána v ČR, se nacházejí právě v NP Podyjí. Nejedlá.

Syn.: Galactinia polaripapulata J. Moravec, Peziza polaripapulata (J. Moravec) Hansen