rosolovec červený – Guepinia helvelloides (DC.) Fr. Exidiaceae Rychlebské hory, okolí NPP Jeskyně Na Pomezí, v opadu pod javorem, bukem a jedlí, 30. 7. 2023

Poměrně vzácný saprotrofní druh tvořící nápadné rosolovité plodnice, které vyrůstají zdánlivě ze země, ve skutečnosti ze dřeva ukrytého pod povrchem půdy, zejména z kořenů a různých tlejících zbytků dřeva smrku, vzácně i jiných jehličnanů. Vyskytuje se ve středních a vyšších polohách, výrazně upřednostňuje vápnité půdy na přirozených, ale i synantropních stanovištích. Krom Evropy je známý ze severní i jižní Ameriky, středního východu a také centrální Číny. Je uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Jedlý, ale nesbírá se.

Syn.: Tremiscus helvelloides (DC.) Donk