řasnatka – Malvipezia emileia (Cooke) Van Vooren Pezizaceae NP Podyjí, na humózní vápnité, mírně eutrofizované půdě v teplém smíšeném, převážně listnatém lese pod lípou a ořešákem černým, 5. 9. 2021

Nepříliš známá řasnatka, v Evropě zřejmě dosti rozšířená od nížin až po subalpínský stupeň, nicméně všude dosti vzácná. Sběrů zatím mnoho není, ale zdá se, že vyrůstá hlavně pod listnáči, vzácněji pod jehličnany, nejspíše na bohatších vápnitých půdách, někdy v blízkosti zetlelých zbytků dřeva. Fruktifikuje v létě a na podzim většinou v malých rozvolněných skupinách. Bývá zaměňována s rovněž vzácnou řasnatkou modravou Malvipezia (Peziza) howsei (takto jsme naše sběry nejdříve určili i my), ovšem podle Van Vooren et al. (2023) je M. emileia jediným zástupcem rodu, jehož plodnice mají za mlada béžové hymenium, zatímco ostatní druhy rodu mají polodnice od mládí fialové. Nejedlá.

Basionym: Peziza emileia Cooke.

Zdroje:

MEDARDI G., LOBUGLIO K.F., PFISTER D.H. & LANTIERI A. (2014): Morphological and molecular study of Peziza emileia and P. howsei, two distinct taxa. – Mycological Progress 13: 1227–1234.

VAN VOOREN N. (2020): Reinstatement of old taxa and publication of new genera for naming some lineages of the Pezizaceae (Ascomycota). – Ascomycete.org, 12(4): 179–192.

VAN VOOREN N., DOUGOUD R., MOYNE G., VEGA M., CARBONE M., PERIĆ B. (2023): Tour d’horizon des pézizes violettes (Pezizaceae) présentes en Europe. 6e partie : le genre Malvipezia. – Ascomycete.org, 15(4): 135–164.