pýchavka závojová – Lycoperdon mammiforme Pers. Lycoperdaceae NP Podyjí, teplá dubohabřina na spraši, 19. 9. 2020

Vzácnější pýchavka rostoucí v nižších teplejších polohách, zejména v doubravách a dubohabřinách, ale i v bučinách, smíšených lesích nebo na hrázích rybníků. Preferuje vápnité půdy. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Jedlá, ale nesbírá se.