paluška štětinonohá – Typhula setipes (Grev.) Berthier Typhulaceae NP Podyjí, tlející list olše v opadu, 28. 10. 2017

Roztroušeně až hojně se vyskytující, avšak přehlížený drobný saprotrof vyrůstá na tlejícím listí různých dřevin (olše, topol, jasan, vrba). Nejedlá.