penízovka sametonohá – Flammulina velutipes agg. Physalacriaceae NP Podyjí, pařez listnáče, 19. 2. 2017

Flammulina velutipes agg. představuje okruh (agregát) několika blízce příbuzných druhů jako je Flammulina velutipes (Curtis) Singer (penízovka sametonohá), Flammulina elastica (Lasch) Redhead & R.H. Petersen (penízovka pružná), Flammulina rossica Redhead & R.H. Petersen či další druhy, které nelze pouhým okem rozlišit. Všechny druhy z tohoto okruhu jsou jedlé a pro praktické houbaře nemá jejich rozlišování význam. Vyznačují se růstem v chladných obdobích roku na mrtvém dřevě listnáčů, velmi vzácně i jehličnanů, plodnice vyrůstají téměř vždy v trsech. V jihovýchodní Asii se houba pěstuje uměle a je hojně využívána v léčitelství (pomáhá při zánětu slinivky, cukrovce nebo při onkologických onemocněních, posiluje srdce).