popraška sklepní – Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. Coniophoraceae NP Podyjí, řezná plocha tlejícího kmene habru ve smíšeném lese, 28. 10. 2017

Dost hojný druh rostoucí na tlejícím dřevě listnáčů i jehličnanů po celý rok, hojněji na podzim. Vyskytuje se jak ve volné přírodě, tak po zatečení na dřevěných konstrukcích, ve sklepích apod. Nejedlá.