pařezník obecný – Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. Mycenaceae NP Podyjí, pařez listnáče na břehu rybníka, 11. 3. 2018

Velmi rozšířený saprotrof rostoucí na odumřelém dřevě listnáčů, zejm. dubů, habrů a buků, velmi vzácně i jehličnanů. Plodnice tvoří celoročně, vyrůstá obvykle ve skupinách a trsech. Nejedlý.