plátenice olšová – Ombrophila violacea (Hedw.) Fr. Helotiaceae NP Podyjí, tlející kmen vrby v potoční nivě, 1. 11. 2020

Drobná nenápadná houba, která roste na zastíněných vlhkých lokalitách na mrtvém dřevě listnáčů, zejména olše. Není hojná. Nejedlá.