pýchavka obecná – Lycoperdon perlatum Pers. Lycoperdaceae NP Podyjí, smíšený listnatý les, 18.8.2019

Dosti hojná, takřka po celé zemi rozšířená pýchavka, roste saprotrofně ve všech typech lesů i mimo les. Vytváří často velké shluky a trsy plodnic, roste ale i jednotlivě na zemi v opadu i na tlejícím dřevě. Typické pro tento druh jsou dva druhy ostnů - ty větší lze lehce setřít, ty menší nikoli. Jedlá.