penízovka letní – Flammulina fennae Bas Physalacriaceae NP Podyjí, báze vyvráceného kmene habru pod vrstvou zeminy v řídkém svažitém smíšeném lese, 23. 9. 2018

Dosti vzácný saprotrof, který vyrůstá od jara do podzimu ze dřeva listnáčů ukrytého pod povrchem půdy, zdánlivě ze země, většinou z bází odumřelých kmenů nebo okolo pařezů. Vyhledává zejména otevřená stanoviště a vytváří obvykle bohaté trsy plodnic. Uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Jedlá, ale nesbírá se.