plesňák karafiátový ? – Thelephora cf. caryophyllea (Schaeff.) Pers. Thelephoraceae NP Podyjí, zarůstající ruderalizované stanoviště pod borovicí, 30. 9. 2017

Saprotrof a zřejmě také symbiont borovic vyhledávající teplejší lokality na nevýživných písčitých půdách, spíše na zásaditém podkladu, často na narušených stanovištích. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Nejedlý.