pevník krvavějící – Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. Stereaceae NP Podyjí, padlý kmen borovice, 7. 2. 2016

Hojný saprotrof rostoucí celoročně na dřevě jehličnanů, položivém nebo odumřelém v počátečním stádiu rozkladu. Osidluje kmeny, větve a pařezy nejčastěji smrků, někdy i borovic. Dužnina po poranění červená. Na jeho plodnicích často parazituje rosolovka průsvitná. Nejedlý.