pařezník jemný – Panellus mitis (Pers.) Singer Mycenaceae NP Podyjí, tlející kmen borovice, 6. 1. 2018

Roste v chladných obdobích roku, většinou ve skupinách či v malých trsech, roztroušeně až hojně na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména smrku, jedle, často i borovice. Nejedlý.