pýchavka hruškovitá – Lycoperdon pyriforme Schaeff. Lycoperdaceae NP Podyjí, tlející pařez jehličnanu ve smíšeném lese, 8. 10. 2017

Běžný saprotrof rostoucí na silně rozloženém dřevě listnáčů i jehličnanů, na pařezech či kmenech, ale i na tlejících kořenech, zdánlivě ze země. Vyrůstá skupinově, za příznivých podmínek po celý rok. Za mlada jedlá.