pevník dvoubarvý – Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz Hericiaceae NP Podyjí, padlý kmen habru, 25. 8. 2018

Saprotrof rostoucí roztroušeně, místy hojně, na tlejícím dřevě buků, ale i dubů, habrů a dalších listnáčů. Dává přednost spíše málo dotčeným biotopům, pralesovitým porostům, suťovým lesům apod. Lze jej nalézt často ve skupinách a shlucích, celoročně, nové plodnice tvoří v létě a na podzim. Nejedlý.