palečka brvitá – Tulostoma fimbriatum Fr. Agaricaceae NP Podyjí, sešlapávaný suchý trávník, 29. 10. 2016

Vzácnější teplomilný saprotrof rostoucí v létě a na podzim na výslunných okrajích lesů a cest, v písčité či kamenité půdě nebo ve skalních puklinách. Nejedlá.