prachovečník bukový – Phleogena faginea (Fr. & Palmquist) Link Phleogenaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče, 28. 8. 2016

Lignikolní saprotrof rostoucí po celý rok na živých i mrtvých listnáčích, zejm. na buku, habru, javoru a mnoha jiných dřevinách, typicky v prasklinách kůry. Jednotlivé plodnice jsou sice velmi drobné a nenápadné, tvoří však početné skupiny či spíše dlouhé řady, mnohdy až o stovkách plodnic. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlý.