pórnatka bledoplavá – Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domanski Meruliaceae NP Podyjí, padlý kmen buku ve staré bučině, 29. 2. 2020

Nehojně až roztroušeně se vyskytující chorošovitá houba tvořící jednoleté plodnice, které jsou zcela rozlité, pouze na svislých substrátech tvoří hrany. Osidluje typicky spodní a boční strany padlých kmenů buků, ale lze ji nalézt i na mrtvém dřevě dubů, habrů, jasanů a dalších listnáčů. Mikroskopicky dobře poznatelná podle tyčinkovitých krystalků, jimiž jsou houbová vlákna inkrustována. Nejedlá.