outkovka žlutavá – Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domanski Polyporaceae NP Podyjí, na padlém kmenu borovice v kulturním boru, 26. 12. 2019

Vzácnější chorošovitá houba, která vyrůstá na mrtvých či odumírajících, stojících i ležících kmenech, kmíncích a silnějších větvích borovic, zřídka osidluje i jiné jehličnany. Vyskytuje se typicky jednak na rašeliništích, jednak na suchých stanovištích v původních přirozených borech, ale stále častěji také v kulturních lesích. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.