oranžovka vřetenovýtrusá – Byssonectria fusispora (Berk.) Rogerson & Korf Pyronemataceae NP Podyjí, otevřené sušší stanoviště pod duby a jalovci, tlející zbytky vegetace, 7. 3. 2020

Roste nehojně až roztroušeně, ve smrčinách hojněji, většinou na holé půdě, opadu a různých dosti zetlelých zbytcích vegetace, někdy poblíž trusu býložravců, občas i na spáleništích. Plodnice se objevují brzy na jaře, v menších i větších skupinách či spíše těsných shlucích. Od podobného a někdy ztotožňovaného druhu Byssonectria terrestris (v češtině nazývána rovněž oranžovka vřetenovýtrusá) se liší mikroskopicky. Nejedlá.

Zdroj:
LINDEMANN U., VEGA M. & ALVARADO P. (2015): Revision of the genus Kotlabaea: K. deformis, K. delectans and K. benkertii. – Zeitschrift für Mykologie 81(2): 373–402.