outkovka pestrá – Trametes versicolor (L.) Lloyd Polyporaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče, 30. 12. 2017

Jeden z nejběžnějších chorošů rostoucí na odumřelých, vzácně i živých listnáčích, např. na dubu, buku, habru, olši, vrbě či bříze, výjimečně na jehličnanech. Nejedlá.