outkovečka naoranžovělá – Antrodiella mentschulensis (Pilát ex Pilát) Ryvarden & Melo Phanerochaetaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče (habru?) v potočním údolí, 14. 7. 2018

Vzácnější chorošovitá houba rostoucí hlavně v přirozených lesích na mrtvém dřevě buku, zřídka i na jiných listnáčích. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Nejedlá.

Syn.: Frantisekia mentschulensis (Pilát ex Pilát) Spirin