outkovečka libovonná – Metuloidea fragrans (A. David & Tortić) Miettinen Steccherinaceae NP Podyjí, tlející kmen habru ve smíšeném lese, 8. 11. 2020

Chorošovitá houba doposud známá z kontinentálních oblastí Asie a východu severní Ameriky, v Evropě pouze z její střední a východní části. Hojnější je v teplejších oblastech Štýrska, jinak je její výskyt velmi vzácný. Zde prezentované nálezy jsou prvními dokladovanými sběry z území České republiky a na jejich základě jsme ve spolupráci s doc. Michalem Tomšovským napsali tenhle článek, který vyšel v časopise Mykologické listy. Následně byla nalezena na dalších lokalitách na Moravě. Vyrůstá na odumřelém dřevě různých listnáčů, např. habru, buku, lísky, topolů nebo vrb, a plodnice jsou nápadné sladkou kumarinovou vůní, která připomíná vůni trávy tomky vonné (Anthoxanthum odoratum). Nejedlá.

Syn.: Trametes fragrans A. David & Tortić, Antrodiella fragrans (A. David & Tortić) A. David & Tortić

Zdroj:

Miettinen O. & Ryvarden L. (2016): Polypore genera Antella, Austeria, Butyrea, Citripora, Metuloidea and Trulla (Steccherinaceae, Polyporales). – Ann. Bot. Fennici 53: 157–172.