oušenka kořenující – Sowerbyella radiculata (Sowerby) Nannf. Pyronemataceae NP Podyjí, plodnice nalezeny vytrhané či vyvrácené v opadu převážně listnatého lesa, 12. 3. 2017

Celoevropsky vzácný druh, častěji nacházen v severozápadních oblastech Evropy (Anglie, jih Skandinávie, Pobaltí), na území ČR pouze několik málo lokalit. Roste v opadu v listnatých i jehličnatých lesích, bez specializace na konkrétní substrát. Vyhledává živinami bohatší stanoviště, snad vápnité půdy. Fruktifikace udávána v obdobích květen – listopad. Nejedlá.