outkovka jelení – Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský Polyporaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče (habr?), 9. 11. 2017

Vzácný saprotrof rostoucí na položivých a tlejících kmenech a někdy i pařezech listnáčů, zejména buku, méně často habru či dubu. Vytváří jednoleté plodnice, kloboukaté, polorozlité i téměř rozlité. Fruktifikuje od brzkého léta do listopadu, plodnice vytrvávají i v zimě a na jaře. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Nejedlá.