ohnivec černý – Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel Sarcosomataceae NP Podyjí, smíšený les na vápnitém podkladu, na tlející větvičce listnáče (břízy?), 26. 3. 2017

Vzácnější jarní saprotrof, roste skupinově v řidších lesích či při jejich okrajích na dřevních zbytcích a tlejících větvičkách různých listnatých, méně i jehličnatých dřevin či ostružiníku. Plodnice bývají často skryty v opadu, proto mohou být přehlíženy. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlý.