ostenatka Bresadolova – Mucronella bresadolae (Quél.) Corner Clavariaceae NP Podyjí, tlející pařez jehličnanu (modřínu?) v teplém smíšeném lese na vápnitém podloží, 14. 11. 2020

Pohledná, roztroušeně se vyskytující, ale často zřejmě přehlížená houba rostoucí saprotrofně na tlejícím dřevě jehličnanů, nejčastěji smrků, typicky na pařezech v pokročilých stádiích rozkladu, někdy i na starých plodnicích anýzovníku vonného (Gloeophyllum odoratum), výjimečně i na tlejícím dřevě buku. Vyskytuje se od nížin až po vyšší polohy, kde je poněkud častější, plodnice se tvoří během celé sezóny, někdy i v průběhu mírných zim. Nejedlá.