nedohub zlatovýtrusý – Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul. Hypocreaceae NP Podyjí, plodnice Xerocomellus sp., 31. 7. 2016

Roste velmi hojně paraziticky na plodnicích hřibovitých hub, nejčastěji na suchohřibech rodu Xerocomus nebo Xerocomellus, ale i na hřibech rodu Boletus či Neoboletus, vzácněji i na jiných hřibotvarých houbách, např. čechratkách. Nepohlavní stádium bývá nazýváno Sepedonium chrysospermum. Jedovatý, jeho přítomnost činí jedovatými i hostitelské plodnice.