nedohub oranžový – Hypomyces aurantius (Pers.) Tul. Hypocreaceae NP Podyjí, stará plodnice březovníku obecného, 30. 9. 2017

Roztroušeně až hojně se vyskytující parazit na starých plodnicích různých chorošů a troudnatců, ale i hlív či jiných lignikolních hub. V Podyjí sbírán na březovníku obecném, šedopórce osmahlé a na rezavci hrbolatém. Vyhledává podobná stanoviště jako masenka poduškovitá. Nejedlý.