míhavka žlutozelená – Vibrissea flavovirens (Pers.) Korf & J.R. Dixon Vibrisseaceae NP Podyjí, fragment listnáče (olše?) částečně zanořený ve vodě v hromadě naplaveného dřeva v bývalém mlýnském náhonu coby umělém vedlejším rameni řeky Dyje, 30. 5. 2020

Vzácný, ale celosvětově rozšířený druh rostoucí na odumřelém dřevě listnáčů alespoň částečně zanořeném ve vodě. Preferuje zejména dřevo olší a vrb, obvyklým stanovištěm tohoto druhu i dalších zástupců rodu bývají potoky, potůčky a prameniště a jejich bezprostřední okolí, předpokládá se tedy preference čisté vody – stanoviště našeho nálezu je tedy poněkud neobvyklé. Nejedlá.