masenka zprohýbaná – Hypocrea sinuosa P. Chaverri & Samuels Hypocreaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče (habru?) v teplém listnatém lese, 14. 6. 2018

Vřeckovýtrusá houba tvořící morušovitá stromata nepravidelného až laločnatého tvaru, nápadná zelenými výtrusy. Roste celkem hojně na tlejícím dřevě listnáčů. Zelené výtrusy mají např. také masenka (Hypocrea strictipilosa) s kompaktními polokulovitými stromaty nebo masenka rosolovitá (Hypocrea gelatinosa) se stromaty rosolovitě poloprůsvitnými až průsvitnými. Nejedlá.