muchomůrka zelená – Amanita phalloides (Fr.) Link Amanitaceae NP Podyjí, dubohabřina na vápnitém podloží, 23. 9. 2018

Vyrůstá v létě a na podzim nejčastěji pod duby, habry a buky, ale nevyhýbá se ani jehličnatým lesům. Hojnější je v teplejších oblastech, kde se často vyskytuje ve velkých skupinách. Smrtelně jedovatá.